1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0390724
Dzisiaj
wczoraj
ten tydzień
ten miesiąc
razem
402
1003
9324
402
390724

twój IP: 54.158.163.106

ADMINISTROWANIE STRONYStartujemy z orlikiem

Informujemy, że z dniem 1 marca wznawia działalność kompleks sportowy „Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Kolno. Do dyspozycji mieszkańców w ramach obiektu będą:

  • - boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej
  • - boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej.

Godziny otwarcie obiektu:

  • poniedziałek - piątek 15.00 - 21.00
  • sobota, niedziela 13.00 - 18.00.

Animatorami na obiekcie, z którymi należy uzgodnić wszelkie kwestie korzystania z boisk oraz zaplecza są:

  • Pani Krystyna Janowska tel. 503609519
  • Pani Marta Górka

Szkolenie "Budowanie partnerstw lokalnych"

W imieniu Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży oraz Stowarzyszenia „Tilia”,  Starostwo Powiatowe w Chełmnie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:  „Budowanie partnerstw lokalnych”

Więcej na stronie starostwa.

 

List Prezesa Krus

Szanowni Rolnicy,


Dziękuję Państwu za aktywny udział w działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych.
Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu wiele zagrożeń wypadkowych zostało zlikwidowanych, a poziom bezpieczeństwa pracy rolniczej uległ znaczącej poprawie,
0 czym świadczy obniżenie wskaźnika wypadkowości z 24,6, w początkach działalności Kasy w 1993 roku, do 10,8 w 2014 roku.

Read more...

Zebranie OSP Podwiesk

 

21 lutego odbyło się zebranie strażaków OSP Podwiesk. Uczestniczyli w nim Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Chełmnie Janusz Pietrak bryg. mgr inż. Janusz Pietrak, Wójt Gminy Chełmno Krzysztof Wypij, Radny Powiatu Zdzisław Piechota, Komendant Gminny Tomasz Zbilski....

 

 

Read more...

Co z obowiązkiem meldunkowym i dowodami osobistymi po 1 marca?

Od 01 marca 2015r. dowody osobiste będą wydawane  na nowych zasadach, przy czym dotychczasowe wydane dowody zachowują ważność do terminu określonego w dowodach. Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać w siedzibie urzędu dowolnej gminy w formie papierowej wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę własnoręcznie w obecności pracownika urzędu. Formularz może również wypełnić pracownik urzędu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w rejestrze PESEL i podpisany przez wnioskodawcę własnoręcznie w siedzibie organu gminy w obecności pracownika. Więcej w OKÓLNIKU

Film przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Podzielono środki na kluby sportowe

19 lutego zakończyła się procedura konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego "Rozwój sportu w gminie Chełmno w 2015 r.". W sumie na ten cel przeznaczono kwotę 86 000 zł. Do konkursu złożono trzy oferty. Wyniki konkursu w Zarządzeniu Wójta Gminy Chełmno Nr 8/15 z dnia 19.02.2015. Spotkanie przedstawicieli klubów z wójtem w celu podpisania umów  odbędzie się we wtorek 24 lutego o godzinie 14.00.

Wspieraj regionalnie. Zostaw 1% w województwie

 

 

Dziś startuje kampania „1% regionalnie”, która zachęca do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji z naszego województwa. Kampanię przygotowały organizacje zrzeszone w Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

 

Read more...

dowodyutracone

Karta dużej rodziny

Informator Gminny

 

10 lat w 8 minut